ราคาแอร์แอลจี


LG แอร์แอลจี ติดผนัง (Wall Mount)

MODEL
BTU
เบอร์
ราคาพร้อมติดตั้ง
S 10 AE1
98,001
5
16,600 บาท
S 13 AE1
12,470
5
18,300 บาท
S 18 AE1
18,912
5
27,600 บาท
S 24 AE1
22,860
5
29,600 บาท

โปรโมชั่นแอร์แอลจี ลดราคาโรงงาน
LG รุ่น INVERTER รีโมทย์ไร้สายประหยัดไฟเบอร์ 5 ฟอกอากาศ ฟอกกลิ่น
ระบบ พลาสม่า ฆ่าเชื้อหวัด 2009 กระจายลม 4ทิศทางอัติโนมัติ
IE10 A.AN1 เบอร์5 8,738 บีทียู ราคา 24,100 บาท
IE13 A.AN1เบอร์5 11,744 บีทียู ราคา 26,200 บาท
IE18 A.AN1เบอร์5 17,462 บีทียู ราคา 34,300 บาท
IE24 A.AN1เบอร์5 21,138 บีทียู ราคา 39,600 บาท
LG รุ่น ผนังรีโมทย์ไร้สาย รูปร่างสวย ฟอกอากาศพลาสม่า
ฆ่าหวัดนก2009 กระจาย 4ทิศทาง เบอร์5
D10 A.AN1เบอร์5 9,390 บีทียู ราคา 19,300 บาท
D13 A.AN1เบอร์5 12,437 บีทียู ราคา 21,100 บาท
D18 A.AN1 เบอร์5 18,000 บีทียู ราคา 28,200 บาท
D24 A.AN1เบอร์5 22,000 บีทียู ราคา 32,300 บาท
LG รุ่น INVERTER 4Dรีโมทย์ไร้สายประหยัดไฟเบอร์ 5 ฟอกอากาศ
ระบบ พลาสม่า ฆ่าเชื้อหวัด 2009 กระจายลม 4ทิศทางอัติโนมัติ
I10 .A.EN1เบอร์5 8,738 บีทียู ราคา 22,100บาท
I13 .A.EN1เบอร์5 11,744 บีทียู ราคา 24,100บาท
I18 .A.EN1 เบอร์5 17,426 บีทียู ราคา 32,100บาท
I24 .A.EN1เบอร์5 21,138 บีทียู ราคา 37,100บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น