ราคาแอร์มิตซูบิชิ


ราคาแอร์บ้านมิตซูบิชิ รุ่น ECONO ปี 2556 (2013)
ราคาแอร์มิตซูบิชิอีโคโน่
ราคาแอร์มิตซูบิชิอีโคโน่
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-SGH09VC ขนาดทำความเย็น 9,573.73 บีทียู รีโมตไร้สาย เบอร์ 5 ราคาแอร์รวมติดตั้ง 17,900 บาท
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-SGH13VC ขนาดทำความเย็น 12,521.02 บีทียู รีโมตไร้สาย เบอร์ 5 ราคาแอร์รวมติดตั้ง 20,900 บาท
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-SGH18VC ขนาดทำความเย็น 17,783.34 บีทียู รีโมตไร้สาย เบอร์ 5 ราคาแอร์รวมติดตั้ง 30,900 บาท
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-SGH24VC ขนาดทำความเย็น 22,614.74 บีทียู รีโมตไร้สาย เบอร์ 5 ราคาแอร์รวมติดตั้ง 43,900 บาท

เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน : Wide & Long

ราคาแอร์บ้านมิตซูบิชิ รุ่น Wide&Long ปี 2556
ราคาแอร์มิตซูบิชิ wide long
ราคาแอร์มิตซูบิชิ wide long
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-SFH18VC ขนาดทำความเย็น 17,783 บีทียู รีโมตไร้สาย เบอร์ 5 ราคาแอร์รวมติดตั้ง 34,300 บาท
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-SE30VC ขนาดทำความเย็น 28,228 บีทียู รีโมตไร้สาย เบอร์ 5 ราคาแอร์รวมติดตั้ง 58,900 บาท
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MS-D36VC ขนาดทำความเย็น 34,120 บีทียู รีโมตไร้สาย เบอร์ – ราคาแอร์รวมติดตั้ง 59,900 บาท
มิตซูบิชิตั้งแขวน(FLEXY TYPE)
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MCF-SD13VD ขนาดทำความเย็น12,711 บีทียู รีโมตไร้สาย ราคาแอร์รวมติดตั้ง   26,900 บาท
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MCF-D18VD ขนาดทำความเย็น 16,143 บีทียู รีโมตไร้สาย ราคาแอร์รวมติดตั้ง      34,900 บาท
  • แอร์ Mitsubishi รุ่น MCF-D24VD ขนาดทำความเย็น 21,200 บีทียู รีโมตไร้สาย ราคาแอร์รวมติดตั้ง     38,900 บาท